Thời gian - Địa Điểm- Các Even trong game hàng ngày !

Tên Sự Kiện Sub-Sever Thời Gian Cách Thức Tham Gia
Lâu Đài Máu
ALL 2h 1 lần bắt đầu lúc 00h30' Đến gặp NPC "Linh hồn thiên sứ" tại Devias
Quảng Trường Quỷ ALL - 2 tiếng 1 lần bắt đầu lúc 0h00 Đến gặp NPC "Charon" tại Noria
Hỗn Nguyên Lâu
ALL - 13h00 - 15h00
- 17h00 - 19h00
- 21h00 - 23h00
Mua vé "Armor Guardman"
BOSS Vàng ALL - 00h00- 04h00
- 08h00- 12h00
- 16h00- 20h00
Tất cả Boss đều nằm ở Map Lorencia
Vua Xương ALL - 0h15 - 02h15
- 04h15 - 06h15
- 08h15 - 10h15
- 12h15 - 14h15
- 16h15 - 18h15
- 20h15 - 22h15
Diễn ra tại map Dungeon 3
- Phần thưởng bao gồm các loại ngọc quý
Rồng Đỏ ALL - 01h30 - 03h30
- 05h30 - 07h30
- 09h30 - 11h30
- 13h30 - 15h30
- 17h30 - 19h30
- 21h30 - 23h30
Xuất Hiện Tại Map Noria
- Phần thưởng bao gồm các loại ngọc quý
Kundun Event ALL - 13h10 - 20h35 Xuất hiện tại Davias 3
Binh Đoàn Phù Thủy ALL 2h / 1 lần bắt đầu lúc : 01h15' hàng ngày Thông báo ingame
Đại chiến Siêu Boss ALL - 20h25 - 23h25 Diễn ra tại map Dungeon 3
Đại Chiến Arena ALL 21h15 Diễn ra tại map Stadium
Đại Chiến Nixe ALL 22h15
- Lorencia - Davias - Noria
Sự Kiện Dopple ALL -00h00 - 06h00 -12h00 - 18h00 Tham gia tại NPC Ebland 2
Nhện Raklion ALL 24h 1 lần hoặc sau khi bảo trì Sang Map Raklion đi vào trong cùng
để chiến đấu với BOSS
Sự Kiện Thỏ Ngọc ALL - 02h40 - 08h40
- 14h40 - 20h40
Thỏ ngọc xuất hiện tại map :
Takan 1
Sự Kiện Mùa Hè ALL - 03h40 - 9h40
- 15h40 - 21h40
Cổng Atlan 1
Event Medusa ALL - 21h30 Đến Map SwamOfPlace đánh đủ quái và tìm đánh bại Medusa
Event Sinh Tồn ALL 22h05 Đăng ký tại NPC ( Map Lorencia )