Sau đây là danh sách các Event và thời gian của các Event, ae xem và tham gia nhé:
/// Blue Event
03h 40
05h 30
08h 40
11h 00
15h 40
18h 00
20h 40

Sky Event
13h 25
21h 05

//Event Dungeon tranh hung
10h 50
13h 15
16h 50
19h 50
22h 50
// Happy Hour Event
05h 05
07h 05
11h 05
14h 05
17h 05
20h 05
23h 05
// Hit and Up Event
00h 20
02h 20
05h 20
08h 20
11h 20
14h 20
17h 20
20h 20
//Event Rankilon
02h 20
04h 10
07h 20
10h 10
13h 35
16h 10
19h 20
22h 20
//Event Binh doan rong thieng
07h 50
13h 50
19h 50
// Summer Event
04h 20
07h 40
11h 20
17h 20
23h 20
//Event Truy Tim Admin
09h 25
12h 25
15h 25
19h 25
21h 25
23h 25


Chúc ae quẩy vui vẻ: