Hiện tại ADM đã cho các loại boss lớn như KUNDUN, chúa rắn, Nhện, box5 rớt đồ loại mới lạ
Áp dụng mọi cụm SV tại MU-TRUYENKY.COM
ae chú ý săn nhé