15 lần/ ngày t đã thấy ít rồi chứ 2,3 lần thì chơi cc gì.