PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Giới hạn reset cho anh em máy chủ Thần Long !MU TRUYỀN KỲ
07-17-2021, 11:31 PM
Sau đây BQT MU TRUYỀN KỲ xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Qủy Ngày đầu tiên Open Beta
Các bạn sẽ được reset Ở GAME LÀ 20 VÀ WEB 5 Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.

ĐÚNG 0H các bạn áp dụng GHRS Bên dưới nhé
Top
Bảng giới hạn reset


1
20 lần reset TRONG GAME VÀ 5 LẦN Ở WEB


2-10
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


11-20
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


21-30
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


31-40
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


41-50
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


51 trở đi
Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS